Contacts

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

ul. Pocztowa 33a, 43-180 Orzesze

email: m.pietrzok@feio.pl

tel: +48608616675