Partnerzy

Koordynator projektu

Polska organizacja pozarządowa założona w 2011 roku.

Specjalizuje się i poszukuje rozwoju w:
- Experiential Learning - jako jednej z wiodących metodologii stosowanych w edukacji pozaformalnej. Tematyka obejmuje również rozwój/wykorzystanie różnego rodzaju gier w edukacji.
- Współpraca międzysektorowa - fundacja rozwija kontakty i współpracę z różnymi instytucjami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Jest to związane ze strategią rozwoju organizacji. 

Partner projektu z Polski

Przykład instytucji beneficjenta

Młodzieżowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich jest placówką wychowania pozaszkolnego, która podlega bezpośrednio Ministerstwu Edukacji i Nauki.

W naszej placówce około 600 uczestników rozwija swoje talenty i pasje w 40 różnych formach zajęć, takich jak: plastyczne, muzyczne, taneczne, rękodzielnicze, modelarskie, kulinarne, językowe, warsztaty dla dzieci (3-6 lat), a także klub młodzieżowy, drużyny harcerskie itp.

Partner projektu ze Słowenii

Povod jest organizacją pozarządową, która została założona w 2009 roku w Ptuj w Słowenii w celu zwiększenia integracji społecznej poprzez edukację obywatelską, edukację dorosłych, międzykulturowe uczenie się i mediację między decydentami a
społeczeństwem obywatelskim. Przez lata rozwijaliśmy naszą pracę, aby objąć międzynarodową współpracę rozwojową i pracę nad osiągnięciem celów milenijnych i celów zrównoważonego rozwoju w Słowenii i na arenie międzynarodowej.

Partner projektu z Islandii

FRAE jest zaangażowane w projekt jako partner ekspercki w oparciu o doświadczenie związane z kierunkiem projektu. W szczególności, w następstwie wcześniejszych osiągnięć w dziedzinie uczenia się dorosłych, które FRAE koordynuje na poziomie krajowym od 2003 r., odpowiednie metody, procesy i narzędzia będą rozpowszechniane w ramach partnerstwa, stosownie do postępów projektu. Organizacja pracowała w szczególności nad opracowaniem środków związanych z analizą kompetencji, opracowaniem programów nauczania i ścieżek kształcenia, walidacją wcześniejszego uczenia się i poradnictwem dla dorosłych na podstawie umowy o świadczenie usług z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Kultury (MESC) od 2003 roku.