Projekt

"Nauczanie przez Doświadczanie jako innowacyjne podejście w edukacji w Instytucjach Publicznych" korzysta z dofinansowania w wysokości 180 875 EUR otrzymanego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wsparcie instytucji edukacji pozaszkolnej i ich pracowników.

Cel projektu: Podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w instytucjach publicznych poprzez zastosowanie metodologii uczenia się przez doświadczenie jako innowacyjnego, integracyjnego i skutecznego podejścia.

Ogólna idea: Wykorzystanie możliwości międzynarodowej współpracy z doświadczonymi partnerami z Islandii i Słowenii w celu rozwoju lokalnych i regionalnych instytucji edukacyjnych poprzez wysokiej jakości rezultaty intelektualne, tworzone wspólnie z interesariuszami z różnych dziedzin edukacji.

Oczekiwane efekty: Przyciągnięcie Młodzieżowych Domów Kultury i innych podobnych instytucji innowacyjnym, ustrukturyzowanym sposobem uczenia się. Przekazanie narzędzi nauczycielom, umożliwiając im tworzenie własnych, wysokiej jakości, łatwych w użyciu i multiplikowalnych programów edukacyjnych.

  • Nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
    Edukacji Pozaszkolnej
  • 25 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metodologii uczenia się przez doświadczenie
  • Ponad 100 pozaszkolnych instytucji edukacyjnych, do których dotarł projekt
  • Ponad 200 nauczycieli i menedżerów bezpośrednio uczestniczy
    w projekcie