Rezultaty

Projekt wciąż trwa.
Niektóre wyniki są nadal w trakcie opracowywania.

Jak dotąd możemy podzielić się z wami dwoma rezultatami projektu:

  1. Teoretyczne i metodologiczne ramy stosowania
    uczenia się przez doświadczenie w instytucjach publicznych.


    Niniejsza publikacja zawiera teoretyczne podstawy naszej pracy, a także ocenę dla edukatorów pozaformalnych i nauczycieli w celu ich samooceny pod kątem filarów edukacji pozaformalnej, podejścia skoncentrowanego na uczniach i uczenia się przez doświadczenie.
  2. Moduł edukacyjny dla nauczycieli

    Jest to moduł szkoleniowy do 1-tygodniowego obszernego szkolenia w zakresie: edukacji pozaformalnej, edukacji skoncentrowanej na uczniach, uczenia się przez doświadczenie i opracowywania programów edukacyjnych.